Phone

Phone 1: 02393.878.868
Phone 2: 0912.363.692

Địa chỉ

Đường Hàm Nghi, phường Thạch Linh
Thành phố Hà Tĩnh

Email

Mnqttrungkien@gmail.com
info@mamnonquoctetrungkien.com

Thời gian

Thứ 2 - Thứ 7: 7AM 5:30PM
Chủ nhật: Nghỉ

Thông tin liên hệ