Vào bếp cùng mẹ (MONT 3-6)

Cùng mẹ Dương làm bánh bơ mì.....

Căn bếp là một sân chơi mà ở đó các bạn nhỏ có thể học hỏi được nhiều điều. Nấu nướng chính là kỹ năng sống cơ bản, đầy đủ, tổng hợp và cần thiết để các bạn nhỏ có thể tự lập, tự chăm sóc bản thân và dễ dàng thích nghi với môi trường mới. Trong quá trình nấu nướng các bố mẹ có thể trò chuyện cùng con để thắt chặt tình cảm gia đình. Qua đó, các con hiểu được sự vất vả của mẹ và biết tôn trọng đồ ăn.
 
Mời Bố mẹ cùng hướng về video sau đây để cùng xem các bạn lớp Mont 3-6 của chúng ta đã giúp đỡ mẹ Dương làm bánh như thế nào nhé!