Th nghiệm khoa học: Cy cầu sắc mu

Th nghiệm khoa học: Cy cầu sắc mu

Cuộc sống là một bức tranh với vô vàn màu sắc, và những gam màu tươi sáng nhất chính là tuổi thơ của các con. 🍃🍃🍃

Hãy cùng Rainbow làm thí nghiệm cây cầu sắc màu nào! Các bạn biết không? Có rất nhiều cách để tạo ra những sắc màu tươi đẹp cho cuộc sống này đấy nhé! 🍃🍃🍃

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 ngÆ°á»i, má»i ngÆ°á»i Ä‘ang cÆ°á»i, má»i ngÆ°á»i Ä‘ang ngồi và ngoài trá»i

 

Không có mô tả ảnh.

 

Trong hình ảnh có thể có: 8 ngÆ°á»i, ngoài trá»i

 

Trong hình ảnh có thể có: má»™t hoặc nhiá»u ngÆ°á»i, má»i ngÆ°á»i Ä‘ang ngồi và trẻ em

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 ngÆ°á»i, má»i ngÆ°á»i Ä‘ang ngồi và trẻ em

 

Trong hình ảnh có thể có: má»™t hoặc nhiá»u ngÆ°á»i

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 ngÆ°á»i, má»i ngÆ°á»i Ä‘ang ngồi và trẻ em

 

Trong hình ảnh có thể có: má»™t hoặc nhiá»u ngÆ°á»i, má»i ngÆ°á»i Ä‘ang ngồi và trẻ em

 

Trong hình ảnh có thể có: má»™t hoặc nhiá»u ngÆ°á»i, má»i ngÆ°á»i Ä‘ang ngồi, trẻ em và ngoài trá»i