Chương trnh học từ ngy 24/09 - 6/10

Chương trnh học từ ngy 24/09 - 6/10

Trường Mầm non Quốc tế Trung Kiên trân trọng gửi tới Quý Phụ huynh chương trình học của các bé từ ngày 24/09 - 06/10 (mời Quý Phụ huynh xem file đính kèm dưới đây)!

Quý Phụ huynh vui lòng nhấp vào link sau: Images/file/Dolphin.pdf

                                                                            Images/file/Monkey.pdf  

                                                                            Images/file/Rabbit.pdf

                                                                            Images/file/Candy.pdf

                                                                            Images/file/Honey.pdf

                                                                            Images/file/Rainbow.pdf

                                                                           Images/file/Lemon.pdf

                                                                           Images/file/Orange.pdf

                                                                           Images/file/Mango.pdf

                                                                           Images/file/Peach.pdf